Друк

Проведення державної реєстрації

Перелік документів, які надаються державному реєстратору:

- для проведення реєстрації юридичної особи:

• Заповнена реєстраційна картка на проведення державної реєстрації юридичної особи(ф.№ 1). Картка заповнюється засновником або уповноваженою особою української мовою, друкованими літерами від руки або машинодруком.

• Копія рішення засновників або уповноваженого ними органу про створення юридичної особи.

• Два примірники установчих документів. Підписи засновників (учасників) на установчих документах повинні бути нотаріально посвідчені. Назву юридичної особи слід підібрати так, щоб вона не повторювалась на території України.

• Документ, що засвідчує внесення реєстраційного збору за проведення державної реєстрації юридичної особи. (Розмір плати – десять неоподатковуваних мінімумів доходів громадян, на сьогоднішній день – 170 грн.).

• Кошти зараховуються на рахунок відповідної сільської ради за місцезнаходженням юридичної особи.

• У випадках, передбачених законом, додатково подається документ, що підтверджує внесення засновником (засновниками) вкладу (вкладів) до статутного фонду (капіталу) юридичної особи в розмірі, який встановлено законом..

• У разі державної реєстрації відкритих акціонерних товариств додатково подається звіт про проведення підписки на акції.

• У разі державної реєстрації фермерського господарства додатково подається:

  1. копія Державного акта на право приватної власності засновника на землю
  2. або копія Державного акта на право постійного користування землею засновником
  3. або нотаріально посвідчена копія договору про право користування землею засновником, зокрема на умовах оренди.

• У разі державної реєстрації юридичної особи, засновником (засновниками) якої є іноземна юридична особа, додатково подається документ про підтвердження реєстрації іноземної юридичної особи в країні її місцезнаходження, зокрема витяг з торгівельного, банківського або судового реєстру, який повинен бути легалізований в установленому порядку.

- для проведеня державної реєстрації фізичної особи-підприємця:

• Ксерокопія довідки про присвоєння ідентифікаційного коду.

• Громадяни, які за релігійними переконаннями відмовилися від присвоєння ідентифікаційного коду, пред'являють паспорт з відміткою паспортного столу про відмову.

• Заповнена реєстраційна картка (ф.№ 10). Картка заповнюється української мовою, друкованими літерами від руки або машинодруком.

• Квитанція про сплату реєстраційного збору. (Розмір плати – два неоподатковуваних мінімуми доходів громадян, на сьогоднішній день – 34 грн.).

• Кошти зараховуються на рахунок відповідної сільської ради за місцем реєстрації громадянина.

• Всі документи подаються особисто, з пред’явленням оригіналів паспорта та ідентифікаційного коду, або надсилаються рекомендованим листом з описом вкладення (при цьому підпис заявника на реєстраційній картці повинен бути нотаріально посвідчений).