Друк

БЛАНК інституту громадянського суспільства

№ ___ від ___________ 20__ р.

Ініціативній групі з підготовки
установчих зборів щодо формування
нового складу Громадської рад
при Новоград-Волинській  

районній державній
адміністрації

 

Повідомляємо, що участь в установчих зборах щодо формування нового складу Громадської ради при Новоград-Волинській районній державній адміністрації, які відбудуться __________ року, візьме уповноважений представник (повна назва організації, прізвище, ім’я, по-батькові та посада в організації, який (а) є кандидатом на членство в Громадській раді при Новоград-Волинській районній державній адміністрації, контактний телефон ___________, електронна адреса ______________________.

повна назва ІГС)___ не заперечує проти оприлюднення поданої інформації у зв’язку з участю в установчих зборах щодо формування нового складу Громадської ради при Новоград-Волинській районній державній адміністрації.

До заяви додаються:
рішення, прийняте у порядку, встановленому установчими документами інституту громадянського суспільства, про делегування для участі в установчих зборах представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу громадської ради;

біографічна довідка делегованого представника інституту громадянського суспільства із зазначенням його прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи, посади в інституті громадянського суспільства, контактної інформації; 

копія виписки з Єдиного державного реєстру підприємств та організацій та витяг із статуту (положення) інституту громадянського суспільства щодо цілей і завдань його діяльності, засвідчені в установленому порядку;

інформація про отримання інститутом громадянського суспільства як володільцем бази персональних даних його членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних даних;

інформація про результати діяльності інституту громадянського суспільства (відомості про проведені заходи, реалізовані проекти, виконані програми, друковані видання, подання інститутом громадянського суспільства відповідному органу письмових обґрунтованих пропозицій і зауважень з питань формування та реалізації державної політики у відповідній сфері та інформування про них громадськості тощо) протягом року до дня подання заяви (у разі, коли інститут громадянського суспільства працює менше року, - за період діяльності);  відомості про місцезнаходження та адресу електронної пошти 

інституту громадянського суспільства, номер контактного телефону.