Друк

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новоград-Волинського району

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новоград-Волинського району 

Контактна інформація:
тел.: (04141) 5-31-56
Поштова адреса: 11706, м. Новоград-Волинський, вул.Гетьмана Сагайдачного 47,

Директор терцентру -  Івасів Ніна Францівна, тел.: (04141) 5-31-56 

Структурні підрозділи територіального центру :

1) Відділення соціальної допомоги вдома - завідувач Гуріна Марія Павлівна, тел. (04141)5-31-56
Відділення соціальної допомоги вдома надає соціальні послуги за місцем проживання одиноким громадянам, які не здатні до самообслуговування у зв'язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV і V групу рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком.
2) Відділення денного перебування - т.в.о. завідувача Рай Юлія Володимирівна
Місце розташування с.Ярунь вул. Миру 13, Новоград-Волинський район.
Відділення денного перебування обслуговує громадян, які мають часткове порушення рухової активності, частково не здатні до самообслуговування та не мають медичних протипоказань для перебування в колективі та потребують соціально-побутової і психологічної адаптації, надання соціальних послуг з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров'я, соціальної незалежності, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.
3) Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги – завідувач відділення Бармак Валентина Василівна, тел. (04141) 5-31-56 Відділення адресної допомоги територіального центру утворюється для надання соціальних послуг громадянам, які відповідно до акта обстеження матеріально-побутових умов потребують натуральної чи грошової допомоги.
4) Відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на 30 ліжко-місць – завідувач Трофімчук Казимира Броніславівна.
Адреса розташування відділення: Житомирська область, Новоград-Волинський район, с. Лебедівка, вул. Центральна 42, контактний телефон – (04141)60616
До відділення стаціонарного догляду на постійне або тимчасове проживання, повне державне утримання безоплатно приймаються одинокі громадяни похилого віку, інваліди (які досягли 18-річного віку), хворі (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які відповідно до висновку лікарсько-консультаційної комісії закладу охорони здоров'я за станом здоров'я не здатні до самообслуговування, потребують постійного стороннього догляду та допомоги, стаціонарного догляду, соціально-побутових, медичних та інших соціальних послуг.

Презентація установи

Основними завданнями терцентру є:

  1.  виявлення громадян похилого віку, інвалідів; хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більше як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги, визнані такими в порядку, затвердженому МОЗ. Громадян, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійним лихом, катастрофою (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.
  2. формування електронної бази даних таких громадян, визначення (оцінювання) їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні (надання соціальних послуг);
  3. забезпечення якісного соціального обслуговування (надання соціальних послуг);
  4.  усунення обмежень життєдіяльності,  підтримання  соціальної  незалежності, відновлення знань,  вмінь та навичок  з  орієнтування  в  домашніх умовах,   ведення   домашнього  господарства,  самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.
  5. установлення зв'язків з підприємствами, установами та організаціями, всіх форм власності, фізичними особами, родичами громадян, яких  обслуговує територіальний центр, з метою сприяння в здійсненні соціального обслуговування (наданні соціальних послуг) непрацездатним громадянам.

Територіальний центр забезпечує якісне надання різних видів соціально-побутових, комунальних та медико-соціальних послуг непрацездатним громадянам відповідно до висновків лікарів про ступінь втрати здатності до самообслуговування, громадянам які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, за місцем проживання вдома, в умовах стаціонарного, тимчасового або денного перебування.

Вдосконалення системи надання соціальних послуг в територіальному центрі соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новоград-Волинського району

Підсумки роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) Новоград-Волинського району за 2015 рік 

Підсумки роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новоград-Волинського району за 2016 рік