Друк

СІМЕЙНІ ФОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ

СІМЕЙНІ ФОРМИ ВЛАШТУВАННЯ ДІТЕЙ-СИРІТ ТА ДІТЕЙ, ПОЗБАВЛЕНИХ БАТЬКІВСЬКОГО ПІКЛУВАННЯ


Життя без батька,  матері, тепла, 

Це — як квітка, що загублена в пустелі,
       Як пісня, що без музики жила, 
 як білий лебідь, що зостався сам у небі»

Втратити рідну людину, це завжди дуже страшно, але набагато страшніше, коли дитина залишається сиротою при живих батьках. Нажаль такі випадки трапляються в наш час.
На обліку в службі у справах дітей перебуває 52 дитини-сироти та 125 дітей, позбавлених батьківського піклування.
З них  в сімейних формах виховання  перебувають  126 дітей. 51 дитина перебуває в державних закладах на повному державному утриманні. Вони також мріють мати сім’ю. 
Держава зі свого боку намагається підтримувати таких дітей, одним із напрямків роботи по створенню сімейних форм виховання є усиновлення, опіка(піклування), прийомна сім’я, дитячий будинок сімейного типу. Адже відомо, що будь-який, навіть самий комфортний інтернатний заклад, не зможе замінити справжнього батьківського піклування.

Якщо Ви вірите:
Що чужих дітей не буває,
Що проблеми дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, - справа не тільки держави та фахівців,
Що кожна людина здатна змінити життя хоча б одної дитини, взявши її в свою родину, можливо Вас зацікавлять сімейні форми влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування:
 Опіка встановлюється над малолітніми дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування  віком до 14 років
Піклування встановлюється над неповнолітніми дітьми-сиротами та дітьми, позбавленими батьківського піклування  віком від 14 років до 18 років.
Усиновлення -  це прийняття усиновлювачем  у свою сім’ю дитини на правах сина або дочки, що здійснене на підставі рішення суду.
Прийомна  сім’я (ПС)- сім’я, сім’я або окрема особа, яка не перебуває у шлюбі, що добровільно за плату взяла на виховання та спільне проживання від 1 до 4 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
Дитячий будинок сімейного типу(ДБСТ)  - окрема сім'я, що створюється за бажанням подружжя або окремої особи, яка не перебуває у шлюбі, які беруть на виховання та спільне проживання не менш як 5 дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування.  
Загальна кількість дітей у дитячому будинку сімейного типу не повинна перевищувати 10 осіб, враховуючи рідних.
Порядок створення та функціонування ДБСТ регулюється Постановою Кабінету Міністрів України "Про затвердження Положення про дитячий будинок сімейного типу" № 564. "Про затвердження Положення про прийомну сім’ю "№565.

Влаштуванню  в сімейні  форми  виховання  підлягають

тільки діти, які мають юридичний документ, що підтверджує їх правовий статус дитини-сироти або дитини, позбавленої батьківського піклування:
- Свідоцтво про смерть кожного з батьків;
- Рішення суду (про позбавлення батьків батьківських прав, про визнання батьків безвісно відсутніми, про визнання батьків недієздатними, про оголошення батьків померлими);
- Вирок суду (батьки відбувають покарання);
- Постанова слідчого, санкціонована судом (батьки перебувають під вартою на час слідства);
- Ухвала суду про оголошення в розшук батьків (батьки перебувають в розшуку органами внутрішніх справ);
- Висновок органу охорони здоров’я про наявність у батька, матері дитини хвороби, яка перешкоджає виконувати батьківські обов’язки (тривала хвороба батьків, яка перешкоджає виконувати батьківські обов’язки);
- Акт  про дитину, покинуту в пологовому відділенні , іншому закладі охорони здоров’я або яку відмовилися забрати батьки, інші родичі (підкинуті чи знайдені діти, батьки яких невідомі, діти, покинуті в пологовому будинку);
- Заява матері, батька, завірена головним лікарем пологового будинку або іншого закладу охорони здоров’я (діти, від яких відмовились батьки);
- Безпритульна дитина, яка влаштована у притулок для неповнолітніх до встановлення особи дитини, її родинних зв’язків (безпритульні діти, тобто діти, які вимушені були або самі залишили сім’ю чи дитячі заклади, де вони виховувались, і не мають певного місця проживання.

9 кроків до усиновлення дитини:
1.  Якщо ви бажаєте усиновити дитину, треба подати заяву до служби у правах дітей за місцем проживання.

2.  Протягом 10 днів служба у справах дітей проводить обстеження житлово-побутових умов та готовить висновок про можливість усиновлення вами дитини.

3.  Протягом 10 робочих днів вашу заяву розглядає служба у справах дітей і дає згоду на реєстрацію вас як кандидатів в усиновлювачі.

4.  Ви ознайомлюєтесь з банком даних на дітей, які підлягають усиновленню.
5.  Служба у справах дітей за місцем звернення видає направлення до дитячого закладу для знайомства та встановлення контакту з дитиною.

6.  Якщо контакт з дитиною встановлено, ви подаєте заяву про бажання усиновити дитину до служби у справах дітей, на території якої перебуває дитина.

7.  Служба у справах дітей за місцем перебування (проживання) дитини протягом 10 робочих днів надає висновок про доцільність усиновлення.

8.  Судове засідання   про усиновлення.

 1. Дитина стає  членом вашої сім’ї.

 

  Дитина, яка усиновлена, зберігає права на пенсію, інші соціальні виплати, а також на відшкодування шкоди у зв’язку з втратою годувальника, які вона мала до усиновлення.       

Особа, яка усиновила дитину-сироту або дитину, позбавлену батьківського піклування, має право:

 1. на грошову допомогу при усиновлення дитини у розмірі як при народженні першої дитини.  При усиновленні двох і більше дітей розмір допомоги не змінюється;
 2. на отримання відпустки по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку;
 3. на отримання одноразової оплачуваної відпустки тривалістю 56 календарних днів без урахування святкових і неробочих днів (при усиновленні дитини віком старше трьох років);
 4. на отримання щорічної оплачуваної відпустки тривалістю 10 календарнихднів.

Допомога на дітей, які перебувають
 під опікою чи піклуванням

          Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням, призначається особам, визначеним опікунам чи піклувальникам дітей, які внаслідок смерті батьків, позбавлених їх батьківських прав, хвороби батьків чи з інших причин залишилися без батьківського піклування.
        Важливо! Допомога призначається з місяця, в якому була подана заява з необхідними документами, та виплачується щомісяця до моменту досягнення дитиною 18-річного віку включно.
      Розмір допомоги дорівнює різниці між встановленим прожитковим мінімумом для дитини відповідно віку та середньомісячним розміром одержуваних на дитину аліментів і пенсії за попередні шість календарних місяців.
      Для одержання допомоги до органу праці та соціального захисту населення подаються такі документи:
1) заява про призначення допомоги;
2) копія рішення про встановлення опіки чи піклування;
3) копія свідоцтва про народження дитини;
4) довідка з місця проживання заявника про склад сім’ї;
5) довідка про місячні розміри аліментів і пенсій, що одержує на дитину опікун чи піклувальник.
Пам’ятайте! Допомога не призначається у разі перебування дитини на повному державному утриманні.


Держава  підтримує дітей,
 прийомних батьків та батьків-вихователів

1. Дитина в прийомній сім’ї, дитячому будинку сімейного типу під опікою (піклуванням) зберігає статус  дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського піклування та користується усіма відповідними пільгами.
2.  З 1 січня 2006 року в Україні запроваджено принцип "гроші ходять за дитиною". Незалежно від місця знаходження дитини-сироти чи позбавленої батьківського піклування, на кожну таку дитину виділяється не менш ніж два прожиткових мінімуми на місяць.
3. Одному з прийомних батьків, батьків-вихователів щомісячно виплачується грошове забезпечення у розмірі 35% розміру соціальної допомоги на кожну прийомну дитину, але не більше ніж півтора прожиткового мінімуму для працездатної особи.
4. Відбір та підготовку прийомних батьків та батьків-вихователів здійснюють обласні центри соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.
5. Районний Центр соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді здійснює постійне соціальне супроводження дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей, що передбачає надання комплексу правових, психологічних, соціально-педагогічних, соціально-економічних, соціально-медичних та інформаційних послуг, спрямованих на створення належних умов функціонування дитячого будинку сімейного типу.
6. Дитина перебуває у дитячому будинку сімейного типу, прийомній сім'ї до досягнення 18-річного віку, а в разі продовження навчання у професійно-технічному, вищому навчальному закладі I-IV рівня акредитації - до його закінчення, але не пізніше досягнення ними 23-річного віку.
Прийомними батьками або батьками-вихователями
можуть бути:

 1. працездатні громадяни, які мають сукупний дохід на кожного члена сім’ї не менший ніж рівень забезпечення прожиткового мінімуму;
 2. не були раніше позбавлені батьківських прав або опікунів/піклувальників за неналежне виконання покладених на них обов’язків;
 3. пройшли курс підготовки потенційних кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі.

 

Медичні протипоказання
кандидатів у прийомні батьки,  батьки-вихователі, :

 1. інвалідність І і ІІ групи;
 2. глибокі органічні ураження нервової системи;
 3. алкогольна і наркотична залежність;
 4. СНІД;
 5. відкрита форма туберкульозу;
 6. психологічні розлади, в яких офіційно зареєстровані асоціальні прояви, схильність до насильства.


Перелік документів
для осіб, які бажають влаштувати
дитину в сім’ю
 -   Заява особи або подружжя.
-  Довідка про доходи за останні 6 місяців або копію декларації про доходи, засвідчену в установленому порядку.
- Документ, що підтверджує право власності або користування житловим приміщенням.
-  Копія свідоцтва про шлюб (для осіб, які перебувають у шлюбі).
-  Копія паспорта.
- Висновок про стан здоров’я заявника.
- Довідка від нарколога та психіатра для осіб, які проживають разом із заявниками.
- Довідка про наявність або відсутність судимості.
- Довідка про проходження курсу навчання з виховання дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
- Рекомендації центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді щодо включення кандидатів до єдиного банку даних.

Сьогодні в Новоград-Волинському районі функціонує 4 дитячих будинки сімейного типу та 5 прийомних сімей. 82 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування знайшли родинний затишок в сім’ях опікунів,   18 дітей -  у прийомних сім’ях, 28 – у дитячих будинках сімейного типу.

Для отримання більш докладної інформації по опіці (піклуванню), усиновленню, створенню прийомної сім’ї, дитячого будинку сімейного типу ви можете звернутись до служби у справах дітей райдержадміністрації  за тел.: (041-41) 5-63-45, м. Новоград-Волинський, вул. Шевченка, 16, каб. 101.