Друк

Основні завдання служби у справах дітей

Основні завдання служби у справах дітей

1. Реалізація на території району державної політики з питань соціального захисту неповнолітніх, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
2. Запобігання дитячої бездоглядності, безпритульності та вчиненню правопорушень неповнолітніми та профілактика правопорушень серед неповнолітніх.
3. Координація зусиль місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх.
4. Здійснення профілактичних заходів щодо виявлення та усунення причин і умов, які сприяють вчиненню неповнолітніми правопорушень.
5. Правове виховання неповнолітніх, інформування з питань працевлаштування, навчання, оздоровлення та відпочинку.
6. Виявлення та облік осіб (спільно з кримінальною міліцією у справах дітей), які втягують неповнолітніх в антигромадську діяльність.
7. Організація та здійснення разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, кримінальної міліції у справах дітей заходів щодо виявлення причин та умов, що спричиняють дитячу бездоглядність, вжиття негайних заходів щодо їх усунення.
8. Здійснення заходів соціального патронажу щодо неповнолітніх, які відбували покарання у виді позбавлення волі на певний строк.
9. Проведення відібрання неповнолітніх з сім’ї, якщо існує реальна загроза їх здоров’ю та життю.
10. Розгляд звернень дітей щодо неналежного виконання батьками обов’язків з виховання або зловживання батьками своїми правами.
Розгляд спорів, скарг, пов’язаних з вихованням неповнолітніх дітей
11.Взаємодія з відділом освіти районної державної адміністрації з питань залучення дітей до навчання та профорієнтаційної роботи.
12. Надання практичної, методичної та консультаційної  допомоги юридичним та фізичним особам і координувати їх зусилля у вирішенні питань соціального захисту неповнолітніх та профілактики правопорушень серед них.
13.Виконання функції щодо захисту прав, свобод та інтересів дітей, їх усиновлення, опіки та піклування, влаштування у дитячі будинки сімейного типу і прийомні сім’ї, державні дитячі заклади, а також їх утримання і виховання у закладах соціального захист.
14. Координація діяльності органів місцевого самоврядування, служб, відділів районної державної адміністрації, пов’язаних з усиновленнямдітей, опікою, піклуванням, їх влаштуванням у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї, державні дитячі заклади, а також їх утримання і виховання у закладах соціального захисту.
15.Формування та поповнення банку даних дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, які підлягають усиновленню, дітей, які опинились у складних життєвих обставинах.
16.Ведення обліку усиновлених дітей, дітей під опікою(піклуванням), дітей, які виховуються  дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім’ях, в державних дитячих закладах.
17.Ведення банку даних сімей потенційних усиновителів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів.
18.Розширення мережі дитячих  будинків сімейного типу, прийомних сімей, підготовка
документів, які необхідні для їх створення, призначення соціальної допомоги та грошового забезпечення.
19.Здійснення контролю за умовами утримання. навчання, виховання усиновлених дітей, дітей, над якими встановлено опіку (піклування), взяті у прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу.
20.Організація роботи з питань захисту особистих та майнових прав дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
21.Визначення правових статусів дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування.
22. Участь у розгляді судами спорів, пов’язаних із захистом прав неповнолітніх дітей.
23.Взаємодія з громадськими, благодійними, релігійними організаціями і фондами; залучення спонсорських коштів для виховання і розвитку дітей-сиріт та дітей. позбавлених батьківського піклування.