Друк

ГАЛУЗЬ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2015 РІК

       В державі продовжується реформування галузі охорони здоров’я. Згідно національної стратегії побудови нової системи охорони здоров’я в Україні на період 2015-2025 р.р. Одним із пріоритетних напрямків залишається сімейна медицина. Основним завданням у 2015 році сектор охорони здоров’я вважав повноцінне, якісне медичне обслуговування населення, покращення матеріально-технічного, побутового стану закладів охорони здоров’я в умовах продовження загальнодержавної реформи галузі.

      Одним з важливих моментів у реформуванні є розподіл надання медичної допомоги населенню на певні рівні – первинний, вторинний та третинний…

      Даний етап в районі вже відбувся.  Надання медичної допомоги населенню розділене на первинний та вторинний рівень.

      На первинному рівні медичну допомогу населенню району надає КЗ «ЦПМСД Новоград-Волинського району», який був створений першим в області ,в районі та, який отримав ліцензію на господарську діяльність «Медична практика». За час свого існування заклад набув  певного досвіду і має певні досягнення..

        До складу КЗ «ЦПМСД Новоград-Волинського району» входить 77 відокремлених структурних підрозділів, розташованих по всій території району Це 19 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, 9 ФАПів,48 ФП,1 лікувально-консультативний підрозділ       

        Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-Волинського району» створений 2 серпня 2012 року, згідно з рішенням третьої сесії Новоград-Волинської районної ради від 22 лютого 2011 року, шляхом виведення з підпорядкування сільських й селищної рад всієї первинної ланки медико-санітарної допомоги жителям району і включення її до складу КЗ «ЦПМСД Новоград-Волинського району», з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров’я, що передбачає проведення на території Новоград-Волинського району заходів, що спрямовані на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

     13.02.15 року закладом пройдена державна акредитація та отримано першу акредитаційну категорію.

      26.06.15 року КЗ отримав ліцензію державної служби України з контролю за наркотиками на придбання, зберігання, перевезення, реалізацію (відпуск), знищення, використання наркотичних засобів (списку 1 таблиці II та списку 1 таблиці III), психотропних речовин (списку 2 таблиці II та списку 2 таблиці III), прекурсорів (списку 1 таблиці IV та списку 2 таблиці IV) « Переліку наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів».

        На вторинному рівні медичну допомогу населенню району надає Новоград-Волинське міськрай ТМО, та Городницька міська лікарня і Ярунська дільнична лікарня.

       З набуттям чинності  змін до Бюджетного кодексу України ,згідно якого до видатків, що здійснюються з бюджетів сіл, селищ, міст районного значення виключено видатки на охорону здоров’я (ст.88п.3) Згідно статті89 Бюджетного кодексу України з 2016 року видатки на утримання закладів охорони здоров’я будуть проводитися з районного бюджету. Враховуючи вищесказане, рішенням сесії районної ради від 22.12.2015року Городницька міська лікарня була прийнята безоплатно в спільну комунальну власність об’єднаних територіальних громад сіл. селища району з комунальної власності Городницької територіальної громади, та затверджений статут Городницької міської лікарні в новій редакції, згідно якого передбачене терапевтичне відділення на базі Ярунської дільничної лікарні.

        Рішенням сесії районної ради від 03.02.2016 року майно Ярунської дільничної лікарні було прийнято безоплатно в спільну комунальну власність об’єднаних територіальних громад сіл, селища району з комунальної власності Ярунської територіальної громади.

Штати та кадрове забезпечення

Станом на 01.01.2016року за штатами в галузі охорони здоров’я 735 шт.од., які обслуговують сільське населення (КЗ «Центр ПМСД – 327 шт.од., Городницька МЛ – 39,75 шт.од., Яруньська ДЛ – 22,5 шт.од., в складі спільного комунального закладу міськрайоного територіального медичного об’єднання – 345.75шт.од.).

      В зв’язку з обмеженим фінансуванням та з метою оптимізації чисельності складу медичних працівників  Протягом 2015 року було  реорганізовано Жолобненську, Великогорбашівську, Несолонську амбулаторії загальної практики сімейної медицини в фельдшерсько-акушерські пункти та фельдшерські пункти сіл Перелісянка та Червона Воля об’єднано в фельдшерсько-акушерській пункт с. Червона Воля. Також було скорочено 11,5 штатних одиниць в закладах охорони здоров’я Новоград-Волинського району.

Матеріально-технічне забезпечення галузі

      Незважаючи на складне фінансове становище , в районі в 2015 році продовжувалося покращення матеріально-технічної бази закладів охорони здоров’я. За рахунок районного бюджету та бюджетів сільських селищних рад в районі проведено  ремонти двох амбулаторій (Токарів та Сл.Романівська) та шести  ФП (Барвинівка, Лучиця, Олександрівка, Кануни, Стрієва, Повчино ), та проведено ремонт нового приміщення для ФП с.Броники.

      Крім того виділялися кошти  з районного бюджету для проведення капітального ремонту покрівлі лікувального корпусу міськрай ТМО №2 -150000грн,для покращення матеріально-технічного оснащення міськрай ТМО-200000(придбання медичного обладнання),та 285500грн на співфінансування погашення заборгованості по ренгенівській системі(радіологічний КМС 650)

      Також одним із позитивних моментів і вагомим внеском для розвитку  галузі охорони здоров’я  в 2015 році є придбання та введення в експлуатацію пересувного діагностичного кабінету (флюорографа).

Програми з охорони здоров’я

В районі діяли наступні цільові програми у сфері охорони здоров’я

 1. Районна комплексна програма боротьби з онкозахворюваннями на період до 2016р. затверджено розпорядженням голови РДА від 12.09.2011р. №837.
 2. Програма щодо протидії поширенню наркоманії, боротьби з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин і прекурсорів в районі на 2013-2015 роки затверджено рішенням сесії районної ради від 14.06.2013р. №341.
 3. Районна цільова соціальна програма протидії захворюванню на туберкульоз до 2016 року затверджено рішенням сесії районної ради від 14.06.2013р.№ 342.
 4. Регіональна цільова соціальна програма протидії ВІЛ-інфекції/СНІДу на 2015-2018 роки затверджено рішенням сесії районної ради від 20.06.2013р. №341

Основні показники роботи галузі охорони здоров’я в районі

       Диспансеризація  дорослого населення в 2015 році виконана  98,8% проти 94,3% в минулому році. Диспансеризація дитячого населення виконана на 100% проти 95,3% в 2014 році.

      Показник поширеності захворювань системи кровообігу в 2015 році збільшився на 2,0% та становить 64391,4 на 100 тис. населення проти 62506,6 у 2014 році. В 2015 році зареєстровано 31 випадок інфаркту  міокарда серед дорослого населення, що становить 84,3 на 100 тис. проти 70,0 (26 випадків) за 2014 рік. Померло від інфаркту 4 особи.  Показник захворюваності на мозкові інсульти склав 247,4 на 100 тис. дорослого населення (91 випадок) проти 215,5 (80 випадків) у 2014 році. 27 випадків серед працездатного віку. Померло від інсульту 23 хворих, серед них 7 осіб працездатного віку. Зростання випадків інфаркту міокарда та мозкових інсультів можливо пояснити згортанням у 2015 році  державної програми по забезпеченню населення антигіпертензивними препаратами.

       Показник поширеності гіпертонічної хвороби склав 34503,3 на 100 тис. населення проти 33208,5 у 2014 році. Захворюваність на гіпертонічну хворобу в 2015 році склала 2052,6 на 100 тис. проти 2300,8 у 2014 році.

       Показник поширеності ішемічної хвороби серця у 2015 році склав 25702,8 на 100 тис. проти 25557,0 в 2014 році. Захворюваність ішемічною хворобою серця склала 1400, на 100 тис. населення проти 1417,1 в 2014 році.  

      В 2015 році на туберкульоз органів дихання виявлено 36 хворих (2 дитини), в т. ч. 13 хворих з деструктивними формами туберкульозу; проти 26 в минулому році в т. ч. 9 хворих з деструктивними формами. Кількість бактеріовиділювачів вперше виявлено 25 проти 20 попереднього року.  Померло від туберкульозу 4 хворих проти 11 в минулому році. Смертність на 100 000 населення знизилась з 26,2 до 9,5. Покращилась робота по ранньому виявленню туберкульозу, стабілізувались показники захворюваності на активний туберкульоз, знизились показники смертності від активного туберкульозу. Негативним моментом є відсутність вакцини БЦЖ в пологовому будинку, та виникнення 2 випадків активного туберкульозу серед дітей району (с. Киянка;   с. Ярунь ).

      Підлягало флюорографічному обстеженню 20351 особи, обстежено 17216, що становить 84,6 %, проти 64,4% в минулому році. З 01.07.2015 року в районі почав працювати пересувний флюорограф, яким було обстежено 8372 особи та виявлено 9 випадків вперше виявленого туберкульозу легень, 3 випадки онкопатології, 10 пневмоній. Розроблений план флюорографічного обстеження на 2016 рік та доведений до медичних працівників району.

       На 01.01.2016 року в районі перебуває на диспансерному обліку 673 хворих з онкологічною патологією проти 696 в минулому році. Питома вага злоякісних новоутворень III ст.(візуальні форми) склала 27,7% проти 11,1% (+11,6%); питома вага злоякісних новоутворень IV ст. – 30,0% проти 21,1% в минулому році (+8,9%). Зросла дорічна летальність з 26,6% в 2014 році до 31,1% в 2015 році (+4,5%). Загальна кількість випадків занедбаності зросла з 29 до 37 в 2015 році. В КЗ «ЦПМСД Новоград-Волинського району» створена та працює протиракова комісія, розроблений план заходів щодо забезпечення якості надання онкологічної допомоги населенню району. Всі  випадки занедбаності розібрані на протираковій комісії.

       План виконання профілактичних щеплень дитячому населенню виконано на 42,7% проти 46% в минулому році. Низький відсоток виконання плану пояснюється вкрай незадовільним постачанням вакцин протягом року. Для проведення туберкулін діагностики підлягало 5728 дітей, виконано 5119, що становить 89,4% до річного плану проти 90,6% в минулому році. Обстеження підлітків виконано на 67,4%. Виявлено з віражем туберкулінових проб 32 дитини проти 11 в минулому році. Всі діти оздоровлені амбулаторно та санаторно-курортно.  В районі зареєстровано 230 відмовників з якими постійно проводиться санітарно-освітня робота та 6 дітей з постійними медичними проти показами. Особливо несприятлива ситуація щодо вакцинації проти дифтерії, кашлюка, правця серед дітей раннього віку -  протягом року отримано всього 90 доз вакцини при потребі 1625 доз, що складає  5,5% від річної потреби. Вакцина АДП та АДП-М протягом 2015 року взагалі не постачалась. Показники вакцинації БЦЖ новонародженим і дітям старше 1-го року – 80,4%. З вересня 2015 року вакцина БЦЖ в пологовому будинку відсутня. Наприкінці 2015 року проводилась додаткова турова вакцинація проти поліомієліту в зв’язку з спалахом поліомієліту в Україні: перший тур вакцинації виконано на 78,1%, другий тур виконано на 83,4%,третій тур вже виконано на 92,3%

       Досить напруженою є демографічна ситуація в районі , та стан малюкової смертності. .Протягом 2015 року народилося в районі 446 дітей, що на 89 дітей менше в порівнянні з попереднім роком;  померло на першому році життя 5 дітей ( 2 дитини вдома, 3 дитини в лікувальних закладах), проти 3 дітей в попередньому році ( 1 дитина вдома). При зменшенні кількості народжених дітей значно зріс коефіцієнт смертності немовлят з 5,61 в 2014 році до 11,3 в 2015 році. Негативним є збільшення смертності немовлят на дому.

      Протягом року померло всього 717 людей, із них 8 дітей, проти 625 в минулому році в т. ч. 152 померлих в працездатному віці. В структурі смертності переважає смертність від захворювань системи органів кровообігу - 541 померлий, на другому місці смертність від злоякісних новоутворень – 77 померлих, на третьому травми та отруєння – 57 померли

Проблемні питання

 1. Недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я за рахунок медичної субвенції , в 2015 році - 51% від потреби.
 2. Незадовільний матеріально-технічне забезпечення лікувальних закладів, особливо транспортне забезпечення первинної ланки  (з 22 транспортних одиниць– 17 (80%) потребують заміни).
 3. Незадовільне забезпечення району імунобіологічними препаратами для профілактики керованих інфекцій та профілактики сказу .
 4. Досить напружена демографічна ситуація та високі показники малюкової смертності.

Основні напрямки діяльності в галузі охорони здоров’я на 2015 рік.

 1. Приведення штатних розкладів ЛПЗ району до нормативних показників та норм навантаження, оптимізація структури первинної ланки надання медичної допомоги.
 2. Покращення матеріально-технічного стану лікувальних закладів (капітальні ремонти).
 3. Придбання медичного обладнання, медичної техніки, автомобілів для підвищення рівня надання медичної допомоги.
 4. Підвищення рівня фахової підготовки медичних працівників (курси, семінари, навчання).
 5. Загальна диспансеризація населення, поглиблені медичні огляди школярів.