Друк

Первинна медико-санітарна допомога Новоград-Волинського району

Комунальний заклад «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-Волинського району» створений 2 серпня 2012 року згідно рішенням третьої сесії VІ скликання районної ради від 22 лютого 2011 року.

Центр створений з метою реалізації державної політики у сфері охорони здоров'я, що передбачає проведення на території Новоград-Волинського району Житомирської області, заходів спрямованих на забезпечення населення доступною, своєчасною, якісною та ефективною первинною медико-санітарною допомогою.

Відповідно до поставленої мети предметом діяльності Центру є:

• організаційно-методичне керівництво та координація діяльності структурних підрозділів Центру на території Новоград-Волинського району Житомирської області з питань надання населенню доступної, своєчасної, якісної та ефективної первинної медико-санітарної допомоги;
• організація надання первинної медико-санітарної допомоги, у тому числі невідкладної у визначеному законодавством порядку,
• проведення профілактичних щеплень;
• забезпечення прав громадян на вільний вибір лікаря, що надає первинну медико-санітарну допомогу (лікаря загальної практики – сімейного лікаря, дільничного терапевта, дільничного педіатра), у визначеному законодавством порядку;
• планування, організація, участь та контроль за проведенням профілактичних оглядів та диспансеризації населення, забезпечення дотримання наступності та послідовності у наданні медичних послуг населенню Новоград-Волинського району Житомирської області із закладами охорони здоров'я та установами, що надають вторинну (спеціалізовану), третинну (високоспеціалізовану) та екстрену медичну допомогу (медичний маршрут пацієнта);
• організація відбору та спрямування хворих на консультацію та лікування до закладів охорони здоров'я та установ, що надають вторинну (спеціалізовану) та третинну (високоспеціалізовану) медичну допомогу, а також відбору хворих на санаторне-курортне лікування та реабілітацію у визначеному законодавством порядку;
• забезпечення дотримання стандартів та уніфікованих клінічних протоколів медичної допомоги, впровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування та реабілітації захворювань та станів організація стаціонарозамінних форм надання медичної допомоги;
• проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за видачею листків непрацездатності, направлення на МСЕК осіб із стійкою втратою працездатності, участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи серед населення щодо формування здорового способу життя;
• організація пільгового забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному законодавством порядку проведення заходів з попередження і своєчасного виявлення захворювань, зменшення рівня ускладнень, інвалідності та смертності населення, в першу чергу від попереджувальних захворювань та станів;
• координація впровадження та контроль за виконанням місцевих програм та заходів з питань удосконалення надання первинної медико-санітарної медичної допомоги, визначення проблемних питань надання первинної медико-санітарної допомоги послуг населенню Новоград-Волинського району Житомирської області та шляхів їх вирішення;
• розробка планів розвитку первинної медико-санітарної допомоги населенню Новоград-Волинського району Житомирської області, проведення спільно з санітарно-епідеміологічною службою профілактичних та протиепідемічних заходів, вивчення аналізів і прогнозування показників стану здоров'я населення та участь у розробці заходів спрямованих на збереження і покращення здоров'я населення.

Центр ПМСД об'єднав 77 лікувально-профілактичних заклади району:

• 19 амбулаторії загальної практики сімейної медицини;
• 9 фельдшерсько-акушерських пунктів;
• 48 фельдшерських пунктів;
• 1 Лікувально-консультаційний підрозділ.
Штати працівників складають -340.0 посад:
• апарат управління 4,0 штатних одиниць;
• 45.0 штатних одиниць лікарів;
• 164.25 – середній медперсонал;
• 126.75- інший персонал (мол. м/с, водії, опалювачі...).

Головний лікар Комунальний заклад « Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-Волинського району» - Папенчук Валерій Іванович.
тел: (04141) 3-00-50

Комунальний заклад

« Центр первинної медико-санітарної допомоги

Новоград-Волинського району»

Центр ПМСД  об’єднав 77 лікувально-профілактичних заклади району:

  • 19 амбулаторії загальної практики сімейної медицини;
  • 9 фельдшерсько-акушерських пунктів;
  • 48 фельдшерських пунктів;
  • 1 лікувально-консультативний підрозділ.

Штати працівників складають -340.0 посад:

  •  47.0 штатних одиниць лікарів (головний лікар, заступник головного лікаря, сімейні лікарі, терапевти, педіатри,…)
  • 165.25 – середній медперсонал;
  • 127.75 - інший персонал (молодші медичні сестри, водії, бухгалтери,  опалювачі,…).

ПАПЕНЧУК

Валерій Іванович

                  Головний лікар 

 

3-00-50

ПРИХОДЬКО

Олег Миколайович

     Заступник головного лікаря

 

3-00-50

 

ШКАДЮК

Валентина Дмитрівна

Головна медична  сестра

 

5-52-30

ПОЛІЩУК

Наталія  Миколаївна

Головний бухгалтер

 

 

5-52-30

КУНДЕЛЬСЬКА Валентина Василівна

Заступник головного бухгалтера  

5-52-30

ПОПАДЮК

 Анатолій Іванович

 

Завідуючий Городницької АЗПСМ

 

65-298

ВОЛОШИНА – ЛОЇК

Інна   Михайлівна

Завідуюча Ярунської АЗПСМ

 

60-702

 

ОПАНАСЮК

Олексій Іванович

Завідуючий Піщівської АЗПСМ

67-433

КОРЖУК

Тетяна Валентинівна

Завідуюча Чижівської АЗПСМ

90-352

РУДЕНКО

Тетяна Володимирівна

Завідуюча Гульською АЗПСМ

66-672

 

КУЗЬМЕНКО

 Вікторія Богданівна.

 

Завідуюча Тупалецькою АЗПСМ

 

64-517

СВІНЦИЦЬКА

Ядвіга Йосипівна

Завідуюча Киківською АЗПСМ

64-640

ГОЛУБ

Мирослава Василівна

Завідуюча Слободороманівською АЗПСМ

61-480

ТРОЦЬКА

Марта Петрівна

Завідуюча  Орепівською АЗПСМ

62-341

ПОЛІЩУК

Олександр Володимирович

Завідуючий Броницькогутянською АЗПСМ

0686609265

ГОЛУБ

Світла Валентинівна.

Завідуюча Середньодеражнянською АЗПСМ

 

62-617

ПРИЩЕПА

Світлана Михайлівна

Завідуюча Пилиповицькою  АЗПСМ

 

67-130

САЛЮК

Руслана Зіновіївна

Завідуюча Романівською АЗПСМ

61-517

ЗІНЧУК

Наталія Петрівна

Завідуюча Великомолодьківською АЗПСМ

69-133

МОЗАЛЕВСЬКИЙ Володимир Вікторович

 завідуючий Наталівською АЗПСМ

69-631

 

               

 Суслівська АЗПСМ

68-664

 

 

 Лебедівська АЗПСМ

60-641

 

 

 Токарівська  АЗПСМ

64-341

 

 

 Таращанська АЗПСМ

60-317