Друк

ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ

ОХОРОНА ЗДОРОВЯ РАЙОНУ

Новоград-Волинський район налічує 110 населених пунктів, які об’єднані у 40 сільських рад. Населення складає 48,0 тис. чол. Районний центр – м. Новоград-Волинський є окремою адміністративною одиницею (місто обласного підпорядкування) з населенням 56 тис. чол. У районі на медичному обліку знаходиться 42218 чол., з них працездатного віку – 21758 чол.

Новоград-Волинський район на первинному рівні надання медичної допомоги обслуговує 48 фельдшерських, 7 фельдшерсько-акушерських пунктів, 19 амбулаторій загальної практики сімейної медицини, одна сільська лікарська амбулаторія у с. Великий Молодьків, Городницька міська лікарня та Ярунська дільнична лікарня. Другий рівень надання медичної допомоги (спеціалізована та стаціонарна допомога) здійснюють Ярунська дільнична лікарня (стаціонар на 15 ліжок, поліклініка на 80 відвідувань з добу, денний стаціонар на 30 ліжок), Городницька міська лікарня (стаціонар на 25 ліжок, поліклініка на 100 відвідувань, денний стаціонар на 30 ліжок) та спільний комунальний медичний заклад міскрайТМО (стаціонар на 385 ліжок, поліклініка на 1000 відвідувань, денний стаціонар на 131 ліжко).

Мережа.

В районі налічується 78 лікувальних закладів. Стоматологічне забезпечення мешканців району здійснює Новоград-Волинське міськрайонне стоматологічне об’єднання. До складу цього об’єднання входить 6 лікарів-стоматологів і 10 зубних лікарів, які працюють у сільських лікарнях і амбулаторіях.

Забезпечення населення ліками, медичними препаратами здійснює лише одне комунальне підприємство – Новоград-Волинська центральна міськрайонна аптека № 217, у складі якої в сільській місцевості розташовано 7 аптек, 4 аптечних пункти і 67 дистриб’юторів на ФАПах і ФП.
Невідкладна (швидка) медична допомога надається Новоград-Волинською станцією швидкої допомоги (6 бригад) і пунктами швидкої допомоги при Городницькій і Ярунській лікарнях.

Починаючи з 2004 року у районі проходить реформування галузі охорони здоров’я. Реорганізовані у амбулаторії загальної практики - сімейної медицини (АЗПСМ) 2 дільничні лікарні (Пищів, Тупальці), 13 сільських лікарських амбулаторій і 4 ФАП, ФП.

Крім 19 АЗПСМ і  сільської лікарської амбулаторії, функціонують 2 дільниці лікарів загальної практики-сімейної медицини у Ярунській ДЛ та 3 у Городницькій міській лікарні.

У цілому, амбулаторії обслуговують від 790 чоловік населення (Великогорбашівська, штат 5 чоловік) до 2640 (Пищівська АЗПСМ, штат 19 чоловік). ФАПи, ФП є структурними підрозділами амбулаторій (найбільше у Лебедівській АЗПСМ – 5 ФП).

Міськрайонне територіальне медичне об'єднання – лікувальний заклад, основні фонди якого є спільною власністю міста і району (і місто, і район – окремі адміністративні одиниці). Фінансування – з бюджету міста. Район оплачує надані послуги. У міськрайТМО налічується 16 відділень - стаціонар на 385 ліжок, поліклініка на 1000 відвідувань, денний стаціонар на 131 ліжко.  Сьогодні в системі охорони здоров’я міськрайТМО працює 1775 чоловік, з них – 304 лікаря та 826 – середнього медичного персоналу. 450 із них мають вищу та першу кваліфікаційну категорії, що свідчить про високий професіоналізм.

Штати ЛПЗ району.

Штат лікувально-профілактичних закладів (ЛПЗ) району станом на 1 вересня 2011 року складає 422,5 штатних посад і 386 посад у міськрайТМО, які фінансуються із районного бюджету.

У районі 54,25 штатних одиниць лікарів, з яких зайнято 41,25 одиниці 31-ю фізичною особою, що складає 76 %.

Середній медичний персонал – 213 штатні одиниці, зайнято 206,5 218 фізичними особами, що складає 97%.

Без головних лікарів у районі функціонують 6 амбулаторій (Пилиповичі, Токарів, Середня Деражня, Несолонь, Велика Горбаша і Сусли). На трьох із них працюють сумісники (Токарів, Несолонь, Сусли). Робота без лікарів значно ускладнює роботу амбулаторії.

Із 2002 року ЛПЗ району були передані в управління та фінансування місцевих органів самоврядування. Новим Бюджетним Кодексом України, ст. 89 із січня 2011 фінансування повернено районній державній адміністрації.

З метою здійснення цього фінансування в інших районах області ЛПЗ були передані до складу центральної районної лікарні (ЦЛР). У нашому районі існує спільна комунальна установа міста і району: територіальне медичне об’єднання. У зв’язку з цим, керуючись ст. 93 БК України фінансування ЛПЗ через субвенцію з районного бюджету залишено за сільськими радами; розпорядженням голови РДА керівництво також залишено за ними.

Управління.

Відділ охорони здоров'я створено 1 серпня 2005 року. На даний час у відділі працює один працівник. Начальник відділу охорони здоров’я – Солодовник Сергій Вікторович. Телефон – 5-32-27.

 Головний лікар міськрай ТМО – на посаду призначається спільним рішенням міського голови та голови райдержадміністрації. Знаходиться на контракті.

Лікувальні заклади району безпосередньо підпорядковані сільським та селищному головам.

Фінансування.

Із районного бюджету через субвенцію сільським радам, фінансуються ЛПЗ району і субвенції місту на вторинну медичну допомогу, стоматологічну допомогу, пільгове забезпечення ліками та зубне протезування.

У 2011 році, у порівнянні з минулим роком, фінансування галузі охорони здоров’я з обласного бюджету було зменшено на 750 тис. грн. Співвідношення фінансування субвенції міста на вторинну медичну допомогу і ЛПЗ району було прийнято сесією районної ради у відношенні 60% до 40%. Враховуючи ріст цін на електроносії, паливо, підвищення заробітної плати дефіцит бюджету складав більш ніж 2 млн. грн. З метою зменшення видатків сільським головам у лютому були надані пропозиції по оптимізації, приведення до норм штатних нормативів і норм навантаження штатної чисельністі ЛПЗ. Усього підлягало скороченню 62 посади.

Однак, станом на 1 вересня, скорочено лише 43,25 штатних одиниць. На сьогодні проходить повторний перегляд штатної чисельності лікувальних закладів під керівництвом заступника голови райдержадміністрації Н. В. Даниленко.

Підготовлені та надані на розгляд голови РДА ще 26,5 посад на скорочення. Слід відмітити, що скорочення не вплине на якість надання медичної допомоги.

У лікувальних закладах району 27 автомобілів, які в переважній своїй більшості занадто старі. 8 амбулаторій або зовсім не мають транспорту або він не придатний для експлуатації.

Майже 80 % апаратури потребує оновлення.

У районі діє 7 програм по охороні здоров’я населення. На наступній сесії планується затвердити Комплексну програму боротьби з онкологічними захворюваннями.

Матеріально-технічна база.

На розвиток матеріально-технічної бази сільських лікувальних закладів протягом 5 років з різних джерел фінансування виділено більше 5,2 млн. грн.

Протягом останніх років проведено реконструкцію 8 котелень (затрачені кошти вже окупились), стаціонарів двох дільничних лікарень, 7 АЗПСМ та 6 ФП. За власні кошти закуплено 2 легкових автомобілі та обладнання на суму більше, ніж 600 000 грн.

Плани на поточний рік.

З метою об’єднання управління і фінансування лікувальних закладів райдержадміністрація намагалась створити комунальне підприємство «Центр ПМСД (первинної медико-санітарної допомоги) сільському населенню». На сесії районної ради був винесений на розгляд і затверджений статут підприємства і погоджено призначення на посаду головного лікаря. Однак, у зв’язку з відсутністю «Центрів ПСМД» у кодовій класифікації, відсутністю розрахунків вартості послуг, створення Центру стало не можливо. Керівництво районної державної адміністрації звернулося в ОДА за допомогою у вирішенні цього питання. Відбулась нарада у заступника голови ОДА В. С. Балюрка. Водночас надійшли накази МОЗ про включення Центр ПМСД у кодову класифікацію і Примірний статут Центру ПМСД як комунального закладу.

Сесією районної ради був затверджений статут «Центру» у новій редакції, як комунального закладу. Але відсутність штатних нормативів «Центру ПМСД» знову не дає можливості його створення. Надійшли роз’яснення заступника Міністра ОЗ України, у яких пропонується фінансування у 2012 році здійснювати так як і цього року.

Починаючи з січня 2009 року, дільничні лікарні та частина лікарських амбулаторій затверджують нові статути та стають юридичними особами.