Друк

звіт завідувача сектору охорони здоров’я С.В. Солодовника

.

Основним завданням у 2012 році відділу охорони здоров’я вважав повноцінне, якісне медичне обслуговування населення, покращення матеріально-технічного, побутового стану закладів охорони здоров’я в умовах загальнодержавного реформування галузі. Певним досягненням у 2012 році слід вважати створення першого в області  КЗ «Центр первинної медико-санітарної допомоги Новоград-Волинського району» шляхом виведення з підпорядкування сільських, селищної рад та включення до його складу всієї первинної ланки надання медичної допомоги району. Створення Центру в порівнянні з іншими районами мало певні проблеми, це і відсутність апарату управління центром на момент створення, значну кількість сільських, селищної рад (40), закладів охорони здоров’я (77), відсутність належного фінансування. На даний час Центр сформований, працює і надає первинну медичну допомогу.На виконання Закону України «Про екстрену медичну допомогу»  з 01.01.2013 року станція швидкої допомоги міськрай ТМО, пункти швидкої допомоги Городницької МЛ  та Яруньської  ДЛ передані до складу КУ «Центр екстреної медичної допомоги та медицини катастроф» Житомирської обласної ради. Всі працівники даних закладів по переводу зараховані до складу Центру, фінансування підрозділів здійснюється з обласного бюджету. Триває процес прийому-передачі матеріальних цінностей та автомобілів.

Кадрове забезпечення
В зв’язку з проведенням реформування первинної ланки медичної допомоги зміни в кількості структурних підрозділів, штатних розписах закладів охорони здоров’я району не проводились. Станом на 01.01.2013 року за штатами в галузі охорони здоров’я 402,5 шт.одиниць (КЗ «Центр ПМСД – 335,75 шт.од., Городницька МЛ – 42,25 шт.од., Яруньська ДЛ – 24,5 шт.од.). Основне занепокоєння викликає стан забезпечення лікарським складом (53% від нормативних показників). За штатом 55,75 шт.од. лікарів, зайняті-43,75 шт.од. 25 фізичними особами (2 амбулаторії взагалі не забезпечені лікарями). Відділ охорони здоров’я розробляє до розгляду районної державної адміністрації, районної ради програму підготовки лікарів для сільської мережі. Середній медичний персонал: за штатом – 194,25 шт.од., зайняті – 188,5 шт.од. 192 фізичними  особами. За підсумками розподілу Новоград-Волинського медичного коледжу в березні 2013 року заплановано працевлаштування 6 випускників – фельдшерів. Основним проблемним питанням забезпечення медичними кадрами залишається їх забезпечення житлом. Протягом 2012 року жодного житлового приміщення для медичних працівників сільськими радами надано не було. Це вимагає доїзду працівників до місця роботи, додаткове витрачання ними власних коштів без подальшого відшкодування (це майже 40 медичних працівників).

Матеріально-технічне забезпечення галузі
В 2012 році завдяки субвенції з державного бюджету на соціально-економічний розвиток району були проведені капітальні ремонти на 21 об’єкті галузі охорони здоров’я ( 2 лікарні, 6 АЗПСМ, 11 ФП, 2 об’єкти міськрай ТМО) на загальну суму  3620, 473 тис.грн., придбано 93 одиниці обладнання на загальну суму 763,720 тис. грн. За рахунок субвенції з державного бюджету на швидку допомогу придбано медикаментів, обладнання на пункти швидкої допомоги району на суму 120,390 тис.грн. Проблемним питанням для проведення капітальних ремонтів медичних закладів на наступні роки є, те що будівлі, споруди медичних закладів залишаються на балансі сільських,селищної рад і фінансування капітальних ремонтів можливе тільки через них. Для цього потрібно і порозуміння сільських рад, і додаткове витрачання коштів на проектно-кошторисну документацію та експертизу, контроль виконання робіт. Відділом охорони здоров’я в план соціально-економічного розвитку району на 2013 рік подана пропозиція на 10 першочергових об’єктів на загальну суму до 3млн.грн.

Програми з охорони здоров’я
В районній державній адміністрації діють 4 програми з охорони здоров’я:

 1. «Репродуктивне здоров’я нації» до 2015 року.
 2. «Програма забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД» на 2010-2013 роки.
 3. «Цукровий діабет» до 2013 року.
 4. Комплексна програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року.

У зв’язку з браком коштів в 2012 році фінансування програм з районного бюджету не здійснювалось.

Основні показники роботи галузі охорони здоров’я в районі
18.01.2013року в обласному інформаційно-аналітичному центрі відбувся щорічний звіт та захист показників роботи районної галузі охорони здоров’я. Рейтинговими показниками в оцінці діяльності держадміністрацій є донорство, малюкова, материнська смертність.

Донорство: виїзними бригадами філії Центру донорської крові здійснено забір крові 396 донорів (в 2011 – 369), загалом донорів у 2012 році – 943 (у 2011-975), показник 19,6 при плановому 18 на 1 тис. населення.

В 2012 році в районі народилося 594 немовля (у 2011 р.- 593). Малюкова смертність (до 1 року) в 2012році -3 випадки (у 2011р.- 6), показник відповідно 2012р. - 5,07; 2011р. -  9,8 на 1 тис. новонароджених. Материнська смертність – 0.

Показник загальної смертності по району – 16,45 у 2012р., 15,81 – у 2011р. на 1 тис. населення. Приріст населення у 2012р.: -4,1. З причин смертності на першому місці хвороби серцево-судинної системи, на другому онкологічні захворювання, на третьому травми та отруєння.

Загальну диспансеризацію у 2012 році пройшло 90,2% населення. Флюорографічне обстеження – 90,5% населення. Планові щеплення виконано на 72% (на показник вплинули відсутність вакцин).

Проблемні питання

 1. Недостатнє фінансування галузі охорони здоров’я.  В 2013 році - 64% від потреби.
 2. Забезпечення лікарями.
 3. Забезпечення автомобілями (на 22 амбулаторії – 17 одиниць, з яких -80% потребують заміни).
 4. Флюорографічне обстеження населення (пересувний флюорограф більш ніж вдвічі відпрацював встановлені терміни, якість обстеження низька (до40% браку), як наслідок збільшення кількості занедбаних випадків туберкульозу. Придбання нового коштує до 1 млн 700 грн. за цінами 2012 року).
 5. Забезпечення житлом медичних працівників.
 6. Проведення поглибленого медичного огляду дитячого населення (виїзні бригади  вузьких спеціалістів, забезпечення паливно-мастильними матеріалами на суму до 10 тис.грн.).
 7. Ліцензування КЗ «Центр ПМСД Новоград-Волинського району» на діяльність пов’язану з обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів (обладнання складу КЗ «Центр ПМСД Новоград-Волинського району» та місць збереження в амбулаторіях на загальну суму до 250 тис.грн.).

Основні напрямки
діяльності в галузі охорони здоров’я на 2013 рік

 1. Ліцензування на лікарську діяльність КЗ «Центр ПМСД Новоград-Волинського району».
 2. Ліцензування КЗ «Центр ПМСД Новоград-Волинського району» на діяльність пов’язану з обігом наркотичних засобів,психотропних речовин та прекурсорів.
 3. Приведення штатних розкладів ЛПЗ району до нормативних показників та норм навантаження, оптимізація структури первинної ланки надання медичної допомоги.
 4. Реорганізація вторинної ланки надання медичної допомоги району, шляхом об’єднання та оптимізації (Городницька міська лікарня: лікарі за штатом 7,25 шт.од., зайняті 5,25 шт.од. – 3 особами, Яруньська дільнична лікарня: за штатом лікарів 3,25 шт.од., зайняті 2,25 шт.од. ( з них 1,0 посада головного лікаря), фізична особа - 1).
 5. Продовження покращення матеріально-технічного стану лікувальних закладів (капітальні ремонти).
 6. Придбання медичного обладнання, медичної техніки, автомобілів для підвищення рівня надання медичної допомоги.
 7. Підвищення рівня фахової підготовки медичних працівників (курси, семінари, навчання).
 8. Загальна диспансеризація населення, поглиблені медичні огляди школярів.

Начальник сектору
охорони здоров’я                                                                              
С.В.Солодовник