Друк

увага

.

Університет Державної фіскальної служби України запрошує усіх бажаючих отримати диплом магістра.

 За умов децентралізації та реформи місцевого самоврядування, що тривають нині в Україні і мають на меті реорганізацію місцевого управління, скасування районних адміністрацій та зменшення територіально-адміністративних структур, планується запровадження нових адміністративних установ і посад – префектур та префектів, а також нових посад в органах місцевого самоврядування – старост об’єднаних територіальних громад. Згідно постанови Кабінету Міністрів України № 106 від 16 лютого 2019 року, серед вимог, які висуваються щодо освітнього рівня кандидатів на посади державних службовців і посадовців місцевого самоврядування, пріоритетності набуло отримання ними ступеня магістра з публічного управління та адміністрування.

Університет пропонує отримати диплом магістра зі спеціальності 281 "Публічне управління та адміністрування" термін навчання 1 рік 6 місяців на заочній формі навчання за освітньою програмою "Регіональне управління та самоврядування".