Друк

ПІДСУМКИ РОБОТИ ТЕРИТОРІАЛЬНОГО ЦЕНТРУ СОЦІАЛЬНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ (НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ) НОВОГРАД-ВОЛИНСЬКОГО РАЙОНУ ЗА 2016 РІК

.

Територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних послуг) забезпечує формування комплексних заходів, спрямованих на підтримання життєдіяльності і соціальної активності пенсіонерів та інвалідів району.
Рішенням Новоград-Волинської районної ради № 64 від 29 березня 2016 року внесені зміни до Положення територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) передбачені постановою КМУ № 1093 від 23 грудня 2015 року, яка вносить зміни до постанови 1417 від 29 грудня 2009 року «Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних послуг). Відповідно до внесених змін відділення соціальної адаптації реорганізовано у відділення денного перебування, що забезпечило розширення обсягу соціальних послуг, які потребують громадяни району (соціальна адаптація, денний догляд, паліативний догляд, консультування, представництво інтересів, соціальна профілактика). В відділенні, в межах штатних одиниць, додатково введено посади соціального працівника та культорганізатора.
З метою забезпечення стовідсоткового охоплення осіб, які потребують соціальної послуги догляд вдома проведено додаткову роз'яснювальну роботу серед людей похилого віку завдяки чому 54 особи, що перебували в резерві територіального центру і які потребують постійного догляду оформлено на надання соціальних послуг фізичними особами відповідно до постанови № 558 від 29.04.2004 року; 120 особам похилого віку та інвалідам вперше в 2016 році здійснюється догляд за рахунок компенсаційних виплат з державного бюджету; проведена робота щодо направлення одиноких громадян району до Лебедівського відділення стаціонарного догляду та інтернатних установ системи соціального захисту населення області.
В територіальному центрі при потребі формуються мультидисциплінарні команди, які надають комплекс соціальних послуг залежно від індивідуальних потреб замовників. Отримувач соціальної послуги отримує соціальну послугу відповідно до попередньо визначених, обговорених та врахованих індивідуальних потреб саме тими спеціалістами, яких він потребує. Мультидисциплінарні команди надають можливість надавати соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і проживають у віддалених населених пунктах. Робота в даному напрямку продовжується.
До складу територіального центру входять слідуючі структурні підрозділи:
1) відділення соціальної допомоги вдома;
2) відділення денного перебування;
3) відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на 30 ліжко-місць;
4) відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги.
Через чотири відділення територіального центру 2254 громадян району отримали соціальні послуги.
Станом на 1 січня 2017 року відділенням соціальної допомоги вдома надано соціальну послугу догляду вдома 690 непрацездатним громадянам, в тому числі 116 інвалідам, (в т.ч.- 7 інвалідам війни). Навантаження на соціального робітника у відділенні становить 10 громадян. Соціальними робітниками здійснено 55,2 тис. відвідувань підопічних та надано соціальну послугу догляду вдома.
Працівниками відділення проведено 112 перевірок якості надання соціальної послуги догляду вдома соціальними робітниками.
Відділення організації надання адресної натуральної та грошової допомоги має на обліку 505 осіб. Основним завданням даного відділення є співпраця з підприємствами та організаціями всіх форм власності, релігійними конфесіями та сільгосппідприємствами з питань матеріальної та натуральної допомоги. Налагоджена співпраця з благодійними організаціями по одержанню гуманітарної допомоги. Допомога надається в першу чергу одиноким громадянам та громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з безробіттям, зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійними лихами, катастрофами (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для сім'ї. В 2016 році 1402 пенсіонерів району одержали натуральної допомоги на суму 211,3 тис. грн. За допомогою звернулась 101 малозабезпечена сім'я і одержала натуральну допомогу гуманітарним одягом та продуктами харчування на суму 14,9 тис.грн. Територіальний центр надає допомогу громадянам, які прибули із місць проведення АТО, східних областей України гуманітарним одягом, взуттям та іншими предметами домашнього вжитку. Допомогу отримали 8 осіб. Організовується надання на платній та безоплатній основі швацьких, кравецьких послуг, послуг з ремонту взуття, послуг із заготівлі та завезення палива, розпилювання дров. В відділенні діють одна швейна майстерня, дві майстерні по ремонту взуття, працює робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, які розташовані на території району. В 2016 році побутовими послугами скористалися 567 пенсіонерів та інвалідів, з них безкоштовно отримали послуги 354 пенсіонерів. Платних побутових послуг надано на суму 20,4 тис.грн.
Лебедівське відділення стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання на 30 ліжко-місць забезпечує одиноких громадян відповідно до встановлених норм для будинків – інтернатів: житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м'яким і твердим інвентарем та столовим посудом; чотириразовим харчуванням в межах натуральних норм харчування; цілодобовим медичним обслуговуванням; спеціальними засобами пересування та життєво-необхідними ліками відповідно до медичного висновку; комунальним та побутовим обслуговуванням.
Відділення забезпечується продуктами харчування у межах натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ, затверджених Постановою КМУ від 13 березня 2002 р № 324.
В відділенні стаціонарного догляду створено належні умови для проживання підопічних. Вартість проживання одного підопічного становить 3791.4 грн. на місяць.
Кошти що надходять до стаціонарного відділення, використовуються відповідно до наказу Мінсоцполітики від 20.03.2012 № 150 «Про затвердження переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та органами праці та соціального захисту населення установам, де особи перебувають на повному державному утриманні». В 2016 році надійшло пенсійних коштів на рахунок територіального центру в сумі 318,4тис. грн. Загальна сума коштів, яка використана на обслуговування осіб у стацвідділенні становить 1365.7 тис.грн.
Соціальні послуги відділенням денного перебування надаються з метою усунення обмежень життєдіяльності, запобігання виникненню та розвитку можливих захворювань особи, підтримки її здоров'я, соціальної незалежності, відновлення знань, вмінь та навичок з орієнтування в домашніх умовах, ведення домашнього господарства, самообслуговування, поведінки у суспільстві, сприяння розвитку різнобічних інтересів і потреб осіб, організації дозвілля і відпочинку.
Відділенням обслужено 1029 громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), що частково втратили здатність до самообслуговування. Всього за 2016 рік проведено 10,1 тисяч відвідувань та надано 19,8 тисяч послуг.
2016 року внесені зміни до переліку послуг, що надаються відділеннями територіального центру особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України № 537 від 03.09.2013. У роботу відділень впроваджено державні стандарти соціальних послуг таких як: послуга соціальної адаптації, денний догляд, консультування, паліативний догляд, стаціонарний догляд, представництво інтересів, посередництво, соціальна профілактика. Забезпечено дотримання вимог стандарту при укладанні договорів про соціальне обслуговування відділеннями. Оформляються індивідуальні плани потреб отримувачів соціальних послуг до вимог стандарту Проводиться щорічне визначення потреб населення району у соціальних послугах, планується впровадження нових соціальних послуг.
На виконання вимог Державних стандартів для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг в терцентрі створено комісію з моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, розроблено положення про моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг.
При відділенні денного перебування, відповідно розробленого та затвердженого директором територіального центру навчального плану, функціонує «Університет третього віку». В червні місяці закінчили курс навчання на «Музичному» факультеті та факультеті «Основи комп'ютерних знань» 30 громадян старшого віку. З 1 жовтня на факультеті прикладної творчості «Креативне рукоділля» та вокальному факультеті «На крилах надхнення» отримують знання 30 пенсіонерів.
Продовжується робота щодо надання платних соціальних послуг та вивчається питання надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати. Надання платних послуг здійснюється відповідно положення про порядок надання платних послуг та тарифів на платні соціальні послуги затверджених наказом директора терцентру. Громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу, але з поважних причин не можуть здійснювати догляд, за рішенням комісії, звільняються від плати за отримані послуги, як виняток. В 2016 році платними послугами скористались 98 пенсіонерів на суму 61,5 тис.грн. За рішенням комісії щодо звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу, 30 самотньопроживаючих громадян звільнено, як виняток, від плати за отриману послугу догляду вдома.
З метою посилення уваги суспільства до потреб старшого покоління, забезпечення належного соціального захисту ветеранів і громадян похилого віку, територіальним центром щорічно (вересень - грудень) проводиться благодійна акція «Милосердя».
Під час акції проводяться зустрічі та направляються листи-звернення до керівників підприємств, організацій всіх форм власності, благодійних та громадських організацій і релігійних конфесій з метою надання матеріальної та соціально-побутової допомоги ветеранам та інвалідам.
З нагоди Дня перемоги над нацизмом у Другій Світовій війні ветеранам війни та учасникам антитерористичної операції на сході України, які проживають на території Городницької селищної ради, проведено урочистий захід «Тихі зорі вічної пам'яті» з організацією святкового столу та концертною програмою за участю художнього колективу Городницького Будинку культури, жіночої вокальної групи «Берегиня», шкільної молоді та діток-дошкільнят.
До Дня ветерана територіальним центром за участю керівників органів державної виконавчої влади і районної ради, відділу культури райдержадміністрації спільно з виконкомами Ярунської, Красилівської сільських рад організовано та проведено свято-зустріч та концерт-вітання під гаслом «Тепло душі даруймо ветеранам» з організацією святкових столів.
1 грудня 2016 року для громадян з обмеженими фізичними можливостями Ярунської сільської ради проведено тематичний захід «Байдужість не прощається!» з нагоди Міжнародного Дня інвалідів (3 грудня).
З нагоди Дня Перемоги, Дня ветерана та Міжнародного дня інвалідів, за участю керівників районної державної адміністрації, проведено День відкритих дверей у Лебедівському відділенні стаціонарного догляду для постійного або тимчасового проживання.

Директор терцентру

Н.Ф.Івасів