Друк

Підсумки роботи територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг ) Новоград-Волинського району за 2015 рік

.

112 працівників територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних послуг) забезпечують формування комплексних заходів, спрямованих на підтримання життєдіяльності і соціальної активності пенсіонерів та інвалідів району. 

Всього територіальним центром виявлено 2959 громадян похилого віку, інвалідів, інших громадян району, які перебувають в складних життєвих обставинах і потребують соціального обслуговування (надання соціальних послуг).

Через чотири відділення територіального центру 2421 громадянин району отримали соціальні послуги.

Станом на 1 січня 2016 року відділенням соціальної допомоги вдома надано соціальну послугу догляду вдома  748  непрацездатним  громадянам, які проживають  в  94  селах  району, в тому числі 126 інвалідам.

У відділенні на території району працює 72 соціальних робітників. Обслуговуванням охоплено всі 39 сільські та одну селищну ради. Навантаження на соціального робітника у відділенні становить 9 – 10  громадян. Соціальними робітниками здійснено понад 118 тисяч відвідувань підопічних та надано соціальну послугу догляду вдома.

Працівниками відділення проведено 112 перевірок якості надання соціальної послуги догляду вдома соціальними робітниками.

З початку року прийнято на обслуговування 106  чоловік, знято із обслуговування – 133   підопічних (із них по причині смерті 72 чоловік).

Відділенням соціальної допомоги вдома впроваджено державний стандарт соціальної послуги догляду вдома на 100 відсотків. Забезпечено дотримання вимог стандарту при укладанні нових договорів про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням. Переглянуто та приведено індивідуальні плани потреб отримувачів соціальних послуг до  вимог стандарту.

Відділення організації надання адресної натуральної та грошової   допомоги має на обліку  525 чоловік.   Основним завданням даного відділення є співпраця з підприємствами та організаціями всіх форм власності, релігійними конфесіями та сільгосппідприємствами  з питань матеріальної та натуральної допомоги. Налагоджена співпраця з благодійними організаціями   по одержанню гуманітарної допомоги. Допомога надається в першу чергу  одиноким громадянам та громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу, стихійними лихами, катастрофами (і мають на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей нижчий ніж встановлений законом прожитковий мінімум для сім’ї.  В 2015 році 1160 пенсіонерів району одержали натуральної допомоги на суму 114,7 тис. грн. За допомогою звернулись 129 малозабезпечені сім’ї і одержали натуральну допомогу гуманітарним одягом та продуктами харчування на суму  8,3 тис.грн. Територіальний центр надає допомогу громадянам, які прибули із місць проведення АТО, східних областей України гуманітарним одягом, взуттям та іншими предметами домашнього вжитку. Допомогу отримали 72 особи.

Організовується надання  на  платній  та безоплатній основі швацьких,  кравецьких послуг ,  послуг  з  ремонту  взуття,  послуг із  заготівлі  та завезення палива, розпилювання дров. В відділенні діють швейна  майстерня, дві майстерні по  ремонту взуття,  працює  робітник з комплексного обслуговування і ремонту будівель, які розташовані на території району. В 2015 році побутовими послугами скористалися 436 пенсіонерів та інвалідів, з них безкоштовно отримали послуги 339 пенсіонерів. Платних побутових послуг надано на суму  14,85 тис.грн.

При відділенні організації надання адресної натуральної та грошової      допомоги працює пункт прокату ортопедичних засобів та засобів пересування, яким скористалося 6 громадян району.

Лебедівське стаціонарне відділення для постійного проживання на 30 ліжко-місць забезпечує  одиноких громадян відповідно до встановлених норм для будинків – інтернатів: житлом, одягом, взуттям, постільною білизною, м’яким і твердим інвентарем та столовим посудом; чотириразовим харчуванням в межах натуральних норм харчування; цілодобовим медичним обслуговуванням; спеціальними засобами пересування та життєво-необхідними ліками відповідно до медичного висновку; комунальним та побутовим обслуговуванням.

Відділення забезпечується продуктами харчування у  межах  натуральних норм харчування, передбачених для мешканців інтернатних установ, затверджених Постановою КМУ від 13 березня 2002 р № 324.

В стаціонарному відділенні створено належні умови для проживання підопічних.  Вартість проживання одного підопічного становить   3451 грн. на місяць.  Одиноким  пенсіонерам,  які  перебувають  у стаціонарному відділенні,  пенсія виплачується у  встановленому  законодавством порядку. Пенсію підопічні отримують особисто, створена комісія по контролю за виплатою пенсії.

Пенсійні кошти що надходять до стаціонарного відділення, використовуються відповідно до наказу Мінсоцполітики від 20.03.2012 № 150 «Про затвердження переліку товарів, робіт та послуг, на закупівлю яких спрямовуються кошти, що підлягають перерахуванню Пенсійним фондом України та органами праці та соціального захисту населення установам, де особи перебувають на повному державному утриманні». В 2015 році надійшло пенсійних коштів на рахунок територіального центру в сумі 317,5тис. грн.  Загальна сума коштів, яка використана на обслуговування осіб у стацвідділенні становить 1204 тис.грн. із них 206,3 тис. грн. – кошти перераховані Пенсійним фондом.

Відділення соціально-побутової адаптації опікується 1118 пенсіонерами та інвалідами, незалежно від їх сімейного стану, які мають часткове порушення рухової активності та проживають в двох найбільш населених  пунктах  району (Городницька селищна та  Ярунська сільська ради). Даній категорії населення забезпечене першочергове надання медичних та психологічних послуг. Головним завданням відділення є використовувати всі можливості для продовження активного життя літніх громадян, для їх самовираження, збереження енергії та оптимізму, як найдовше залишатися повноцінними членами суспільства. Психолог відділення надає медико-психологічну допомогу військовослужбовцям – учасникам АТО та членам їх сімей.

При відділенні соціально-побутової адаптації,  відповідно розробленого та затвердженого директором територіального центру навчального плану, функціонує «Університет третього віку». В червні місяці закінчили курс навчання на  оздоровчих факультетах «Школа здоров’я» та «Вік живи, вік учись»  30 громадян старшого віку. З 1 жовтня на «Музичному» факультеті та факультеті «Основи комп’ютерних знань» отримують знання 30 пенсіонерів, які проживають на території Городницької селищної та  Ярунської сільської ради.

Функціонує клуб активного довголіття «Острів надії», де організовано  дозвілля і відпочинок серед пенсіонерів та громадян з обмеженими  фізичними можливостями.    Організовані дві жіночі вокальні групи «Берег надії» та «Берегиня» із талановитих та активних ветеранів відділення.

Впроваджується державний стандарт соціальної послуги соціальної адаптації. Вивчаються вимоги стандарту щодо укладання договорів про соціальне обслуговування (надання соціальних послуг) відділенням соціальної адаптації територіального центру.

Соціальне обслуговування вдома осіб з розумовою відсталістю, психічними захворюваннями та паліативно хворих проводиться відділенням соціальної допомоги вдома та відділенням соціально-побутової адаптації, зокрема відділення соціальної допомоги вдома здійснює паліативний догляд вдома 17 осіб та з психічним захворюванням 9 осіб, відділення соціально-побутової адаптації – 48 паліативно хворих осіб.

Територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних послуг) Новоград - Волинського району проведена відповідна робота у реформуванні системи надання соціальних послуг. Проводиться щорічне визначення потреб населення району у соціальних послугах, планується впровадження нових соціальних послуг, які будуть розглянуті на громадській раді. Для інформування громадян про соціальні послуги підготовлені інформаційні картки про послуги, які поширені серед організацій, закладів та установ, сільських рад. Інформування проводиться  також  через ЗМІ, сайт райдержадміністрації та  інформаційні стенди. Відповідно переліку соціальних послуг, що надаються особам, які перебувають у складних життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, затверджених наказом Міністерства соціальної політики України №537 від 03.09.2013, введено нові  соціальні послуги, а саме: консультування, паліативний догляд, послуга соціальної адаптації, представництво інтересів, посередництво,  соціальна профілактика.

Соціальні послуги представництво інтересів, посередництво, консультування, паліативний догляд, соціальна профілактика запроваджені та надаються спеціалістами та фахівцями відділення соціальної допомоги вдома, соціально-побутової адаптації та стаціонарного відділення. В 2015 році надано понад 4тис. даних послуг.

В територіальному центрі при потребі формуються мультидисциплінарні команди, які надають комплекс соціальних послуг залежно від індивідуальних потреб замовників. Отримувач соціальної послуги отримує соціальну послугу відповідно до попередньо визначених, обговорених та врахованих індивідуальних потреб саме тими спеціалістами, яких він потребує. Мультидисциплінарні команди надають можливість     надавати соціальні послуги громадянам, які перебувають у складних життєвих обставинах і проживають у віддалених населених пунктах. До складу мультидисциплінарних команд включаються не менше трьох осіб з числа таких працівників територіального центру: соціальний працівник, соціальний робітник, психолог, сестра медична, швачка, взуттєвик з ремонту взуття тощо. Послугами таких команд протягом 2015року скористалося 115 громадян похилого віку.

На виконання вимог Державних стандартів для проведення внутрішнього моніторингу та оцінки якості соціальних послуг в терцентрі створено комісію з моніторингу та внутрішньої оцінки якості соціальних послуг, розроблено положення про моніторинг та внутрішню оцінку якості соціальних послуг. Членами комісії ведеться постійний аналіз якісних та кількісних показників надання соціальної послуги догляду вдома та соціальної послуги соціальної адаптації.

Протягом року проведено опитування щодо якості надання соціальної послуги догляду вдома 432 громадян та соціальної адаптації 114 громадян.  Результати опитувань занесено в опитувальники, в акти перевірок роботи соціальних робітників.

Продовжується робота щодо надання платних соціальних послуг та вивчається питання надання соціальних послуг із встановленням диференційованої плати. Надання платних послуг здійснюється відповідно положення про порядок надання платних послуг та тарифів на платні соціальні послуги затверджених наказом директора терцентру. Громадяни, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу, але з поважних причин не можуть здійснювати догляд, за рішенням комісії, звільняються від плати за отримані послуги як виняток.  В 2015 році платними послугами скористались 93 пенсіонери  на суму  26,56 тис.грн. За рішенням комісії щодо звільнення громадян, що мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд та допомогу, 32 самотньопроживаючих громадян  звільнено, як виняток, від плати за отриману послугу догляду вдома.

Удосконалення напрямків діяльності територіальних центрів соціального обслуговування – є впровадження інноваційних моделей соціальних послуг, розробка стандартів їх надання, нові підходи до підвищення кваліфікації соціальних працівників.

Територіальний центр забезпечений комп’ютерною технікою по потребі. Приміщення відповідає санітарно-гігієнічним вимогам. Працівники забезпечені спецодягом та велосипедами. У зв’язку з функціонуванням відділення соціально-побутової адаптації є потреба у забезпеченні  реабілітаційними засобами (тренажери, масажний стіл). Так, як обслуговування проводиться в 94 селах району територіальному центру необхідно придбати автомобіль для перевезення підопічних та натуральної допомоги,  для організації роботи мультидисциплінарної команди.

З метою посилення уваги суспільства до потреб старшого покоління, забезпечення належного соціального захисту ветеранів і громадян похилого віку, територіальним центром  проводиться благодійна акція «Милосердя».

Під час акції проводяться зустрічі та направляються листи-звернення до керівників підприємств, організацій всіх форм власності, благодійних та громадських організацій і релігійних конфесій з метою надання матеріальної та соціально-побутової допомоги ветеранам та інвалідам.

До Дня ветерана територіальним центром за участю керівників органів державної виконавчої влади і районної ради, відділу культури райдержадміністрації спільно з виконкомами Лебедівської, Ярунської сільських та Городницької селищної рад організовано та проведено свято-зустріч та концерт-вітання під гаслом «Сивина на скронях – мудрість у очах» з організацією святкових столів.

З нагоди Дня ветерана та Міжнародного дня інвалідів, за участю керівників районної державної адміністрації, проведено День відкритих дверей у Лебедівському стаціонарному відділенні для постійного проживання. 

 

Директор терцентру                                                        
Н.Ф.Івасів