Друк

РОБОТА З ОБДАРОВАНИМИ ДІТЬМИ

23 листопада  2011 року на базі Слободороманівської гімназії  відбувся семінар вчителів біології та хімії за темою: «Впровадження особистісно орієнтованої системи навчання у роботі з обдарованими дітьми». У його роботі взяли участь вчителі біології та хімії  загальноосвітніх навчальних закладів  району.

Відкриваючи семінар, методист РМЦ Дем’янчук Н.К. наголосила на тому, що одним із основних завдань, які стоять перед сучасною загальноосвітньою школою, є розкриття в процесі навчання дитячої обдарованості.
В ході представлення досвіду роботи гімназії зі здібними та обдарованими учнями заступник директора з навчально-виховної роботи гімназії Лосовська З.А. ознайомила присутніх із  методичним проектом «Обдарована особистість» та типами обдарованості, які може виявити учитель у процесі своєї професійної діяльності: «Педагог повинен знати типи обдарованості, для того щоб правильно оцінити можливості дитини й допомогти їй у вирішенні її проблем». Вона акцентувала увагу на тому, що, організовуючи роботу з обдарованими учнями, потрібно задовольнити їхні запити у поглиб­леному вивченні предметів; створити умови для задово­лення їх різнобічних пізнавальних інтересів і водночас для розвитку здібностей, виявлених у певній галузі діяльності; забезпечити можливості для широкого вияву елементів творчості в навчальній і позашкільній роботі; залучити їх до надання допомоги своїм однокласникам у навчанні; запобігати розвит­ку в них переоцінки своїх можливостей.

Зміст навчальної інформації має доповнюватися науковими відомо­стями, які обдаровані школярі можуть отримати в процесі виконання додаткових завдань. Форми роботи з цією категорією учнів – групові та індивідуальні заняття на уро­ках і в позаурочний час, факультативи, участь в роботі МАН. У методах навчання обдарованих учнів мають переважати самостійна робота, частково-пошуковий і дослідницький підходи до засвоєних знань, умінь та навичок.

Зоя Анатоліївна продемонструвала присутнім індивідуальні плани роботи вчителів з обдарованими дітьми. Особливе зацікавлення викликала презентація портфоліо обдарованих учнів гімназії та їх шлях від пошуково-дослідницької діяльності до захисту робіт МАН.

Про систему пошуку здібних та обдарованих дітей  розповіла психолог Петренко Г.О., вказавши на роль учителя у формуванні обдарованої дитини, зауваживши, що сучасний вчитель, який працює з обдарованими учнями, повинен мати високий рівень інтелектуального розвитку; уміння будувати педагогічну діяльність на основі результатів психодіагностики особистості дитини, з огляду на її індивідуальні й вікові особливості; уміння адаптувати свою діяльність до особистості кожної дитини; створювати ситуацію успіху, умови для самореалізації особистості учня, стимулювати творчість дитини; уміння використовувати у своїй діяльності інноваційні методи та технології навчання й розвитку обдарованих дітей.

Із задоволенням учасники семінару відвідали відкритий урок біології у 10 класі вчителя-методиста Рафальського О. О. на тему:«Одномембранні органоїди клітини» та майстер–клас на тему: «Від пошуково-дослідницької діяльності до захисту робіт МАН».

В ході семінару вчителі мали нагоду познайомились з практикою використання ІКТ в процесі викладання біології, хімії та в роботі з обдарованими дітьми. Творчу атмосферу семінару доповнила  участь в інтелектуальній грі «Пізнай СЕБЕ».

За інформацією районного відділу освіти